Proučavajući dubinu značenja slika i ključne poruke iz knjige Otkrivenja zajedno sa profesorom dr Rankom Stefanovićem, slušaoci su više nego ikada ranije bili puni želje da ponovo proučavaju ovu veoma važnu knjigu iz Božje Reči.

29. novembar, 2008. Bila nam je posebna čast što je profesor dr Ranko Stefanović bio naš gost govornik ovog vikenda. Počevši od petka uveče sa pitanjima i odgovorima koje su postavljali mladi, pa preko celodnevnog seminara u subotu, slušaoci su bili zaintrigirani i obradovani ključnim porukama iz knjige Otkrivenja.

Ranko Stefanovic

Profesor Stefanović je počeo sa omladinom, objašnjavajući način na koji je knjiga Otkrivenja napisana. Glavni stih može se naći u Otkrivenju 1:1, “…, i pokaza, poslavši po anđelu svom sluzi svom Jovanu.” Ključna reč “pokaza” označava da su znaci i simboli upotrebljivani kroz čitavu knjigu Otkrivenja kako bi se objasnile ključne poruke koje Bog ima za nas.

U subotu ujutru, za vreme bogosluženja, glavna tema je bila iz dvanaestog poglavlja i odgovorila je na pitanje zašto se “razgnjevi zmija na ženu” (stih 17). Ključni razlog je taj što je Isus Hristos pobedio na krstu, čime je Sotona zauvek izgubio autoritet ili vlast na Zemlji. Isus Hristos je sada car, i mi možemo da živimo u Njemu, sigurni u Njegov skori povratak i uspostavljanje Negovog večnog carstva.

Bilo je i puno vremena za pitanja i odgovore i dr Ranko Stefanović je zaista dao sve od sebe kako bi svi poželeli da ponovo zaronimo u dubine knjige Otkrivenja kako bi saznali još više o Božjoj beskrajnoj ljubavi prema celom čovečanstvu.

Nemojte da propustite naredne seminare o kojima ćete ovde moći da nađate infomacije čim budu dostupne!

© 2014 Adventistička Crkva Toronto |
Follow us: