Dr. Antic Radiša, profesor sa Njubold koledža u Engleskoj, bio je gost predavač teološko-filozofskih predavanja pod nazivom “ISUS – PUT, ISTINA I ŽIVOT” od 9.–19. novembra u prostorijama galerije Neilson Park Centra u Torontu.

Već na prvom predavanju posvećenom pitanju “Zašto nevini stradaju ako Bog postoji?” predavač je iz najstarije knjige svih vremena, «Knjige o Jovu,» upoznao posetioce da je zlo kosmičkog porekla i da rešenje problema zla nemožemo pronaći niti razumeti u našoj horizontalnoj sferi.

Konflikt između dobra i zla se jednim delom manifestuje i u našim životima. Jedini mir koji čovek može pronaći je imati bezuslovno poverenje u Boga i onda kada to izgleda besmisleno. Prof. dr Antić je govorio o praktičnom hrišćanstvu i pozvao prisutne da se zapitaju šta je osnova mog verovanja. Ako verujem da je Bog sve stvorio i održava u postojanju: da li je moguće da Bog cuti, ako nas voli? Da li je moguće da nas je Bog ostavio da tumaramo «ratnim poljima» kosmičkog sukoba, boreći se za duševni mir ili nam je ostavio pisana upustva kako preživeti i stići do cilja? Ne samo da je Bog ostavio sva potrebna upustva već se pobrinuo i za spasioca i vodiča, bio je zaključak predavanja.

Dr. Antić je na predavanjima otkrio test na osnovu kojeg se može prepoznati pravi put ka istini. Pored svih poznatih duhovnih vođa ikada poznatih jedino je Isus Hristos položio test smrti. Prema predavaču, vaskrsenje Isusovo je najveći test hrišcanstva. Hristovi apostoli i prva hrišćanska crkva preživeli su sva progonstva i za samo dva veka paganski Rim učinili Hrišcanskim zahvaljući veri u vaskrslog Hrista. Vera hrišćana svih vekova u vaskrsenje Isusovo je ujedno bila i nada u vaskrsenje svih vernih o sudnjem danu.

Svih devet predavanja su bila bogato posećena. Pored slušanja predavanja, posetioci su mogli da postave svoja pitanja i dobiti odgovor na njih utemeljen iskljucivo na Svetom Pismu.

© 2014 Adventistička Crkva Toronto |
Follow us: