[vc_row css=”.vc_custom_1429401460284{margin-top: -80px !important;background-image: url(http://www.adventisti-toronto.org/wp-content/uploads/2015/04/O-NAMA.jpg?id=25280) !important;}”][vc_column width=”1/1″][rev_slider_vc alias=”vjerovanja”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]Naslovna/O nama/Naša Verovanja[/vc_column_text][vc_separator color=”black” style=”dashed”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]

Adventisti sedmog dana prihvataju Bibliju kao jedini izvor našeg verovanja. Mi smatramo da je naša crkva nastala kao rezultat uverenja u protestantsko načelo Sola Scriptura – Biblija je jedino merilo na kome hrišćani mogu da grade svoju veru i religioznu praksu.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1429476879509{margin-top: 30px !important;border-top-width: 30px !important;background-color: #f2f2f2 !important;}”][vc_column width=”1/1″][vc_separator color=”grey” style=”dashed”][vc_tabs interval=”0″][vc_tab title=”Bog ” tab_id=”1429475772-1-97″][vc_column_text]

Bog – mi verujemo da je Bog ljubav!

Bog je ljubav, sila i svetlost, ali Bog je takođe i tajna. Njegovi putevi su daleko iznad naših, ali On i dalje doseže do nas. Bog je večan ali još uvek intiman, tri ali još uvek jedan, sveznajući ali još uvek sveopraštajući. Mi ćemo provesti večnost negujući i produbljujući odnos sa Bogom Ocem, Sinom i Svetim Duhom.

Bez obzira na našu udaljenost od Njega prouzrokovanu grehom, Bog nam se otkrio na nebrojeno mnogo načina. Biblija je priča o Bogu koji nastoji da se ponovo poveže sa Svojom decom. Takođe, Biblija je osnovni način kojim se Bog služi kako bi dosegao do nas. Kao mozaik različitih autora, stilova i perspektiva, Biblija nam otkriva Boga koji je uvek kreativan, uvek strpljiv i uvek u potrazi kako bi obnovio naš odnos sa Njim. Iako je pisana od strane običnih ljudi, uz pomoć Duha, Biblija prodire u naše srce, otvara naše oči i ubeđuje nas da je vredno da živimo za Njega.

Najznačajniji od Božjih nastojanja da nam se približi, bio je kroz Njegovog Sina, Isusa, koji nije samo izabrao da nas poseti, već je postao jedan od nas. Rođen kao ljudsko biće tako da mi možemo biti nanovo rođeni Duhom, Isus nam je pokazao Božju ljubav i karakter – kao i koliko daleko je bio Bog spreman da ide kako bi nas spasio od samouništenja. Ono što mi nismo mogli da učinimo za sebe, On je učinio za nas tako što je platio cenu za naše grehe i umro umesto nas da bi mi mogli da živimo večno. On je porazio smrt Svojim vaskrsenjem i obećao da će se vratiti kako bi nas odveo kući.

U međuvremenu, Bog nas ne ostavlja same. Sveti Duh je sa nama kako bi nas vodio i preobrazio da našim životom svedočimo o Božjoj ljubavi. Isti Duh koji je nadahnuo proroke i osposobio Isusa, koji je oblikovao Pismo i stvorio svet, osposobiće i daće snagu svima nama. Duh oživljava “telo Hristovo”, Njegovu crkvu, kroz duhovne darove i ohrabrivanje da negujemo ponizan stav službe i saosećanja prema drugima.[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”Čovek” tab_id=”1429475772-2-5″][vc_column_text]

Čovek – mi verujemo da nas je Bog stvorio!

Od neurona do magle, od DNK do udaljenih galaksija, mi smo okruženi čudima. Ipak ta čuda se mogu donekle razumeti…

Prva knjiga Mojsijeva nam kaže da je Bog ljubavi odvojio svetlo od tame i kopno od vode, stvorio život i izvajao prvog čoveka iz praha zemaljskog. U ovoj knjizi opisana je Božja radost i satisfakcija sa onim što je urađeno, kao i Njegovo uživanje koje je iznova i iznova izraženo sa svakom novom tvari koja je bila stvorena i nazvana “dobrom”. Zemlja je cvetala u savršenoj harmoniji i brinula se o čovečanstvu.

Bog je odlučio da proslavi završetak stvaranja života na Zemlji tako što je proglasio sedmični praznik, subotu, danom za odmor, kako mi nebi zaboravili ko je naš Stvoritelj. Bog je dizajnirao čovečanstvo da odsjajuje Njegovu slavu, kako bi svako od nas bio odraz jedinstvenog aspekta Njegove ličnosti i karaktera.

Svaki naš dah mi dugujemo Bogu, ipak On nam je dao slobodu da izaberemo – obeležje sa kojim je rizikovao mogućnost nastanka katastrofe. Lukava laž prouzrokovala je da prvi ljudi stave pod znak pitanja Božju ljubav i pouzdanost u Njega. Uskoro je strah, zavist i ravnodušnost uplašila ceo svet. Odvajajući nas od Boga, greh je iskrivio sve što je bilo dobro. Srce se pobunilo. Telo je istrulilo. Odnosi su bili pokidani. Mi nismo bili u mogućnosti da dosegnemo do Boga, Bog je morao da dođe nama.

I Bog je to i učinio! Poslao je Svog Sina da obnovi porušen odnos između neba i Zemlje. Takođe, Bog je poslao i Svog Duha da popravi Njegovo unakaženo obličje u nama. Duh nas ovlašćuje da dosegnemo do drugih, pokazujući ljubav i predstavljajući našeg Spasitelja i Tvorca slomljenom svetu koji smo mi pozvani da obnovimo.[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”Spasenje” tab_id=”1429476194315-2-0″][vc_column_text]

Spasenje – mI verujemo da je Bog naš Spasitelj!

Ljubav. Harmonija. Savršenstvo. Odjednom, sva stvorenja su pevala istu veličansvenu pesmu.

Disharmonija je buknula kada je nekada savršeno biće zloupotrebilo Bogom danu slobodu. Sotona ili “opadač”, što njegovo ime znači, izabrao je da sebe smatra središtem svega i da opanjkava umesto da veruje i voli. Sotona je tvrdio da Bog nije fer, da je okrutan i da voli da kontroliše i lišava druge onoga na šta oni imaju pravo.

Đavolja obmana ubedila je jednu trećinu nebeskih anđela, koje je Bog potom isterao sa neba. Ova velika borba između dobra i zla prenela se na našu planetu kada je đavo prevario prvi bračni par, Adama i Evu, tako što ih je naveo da posumnjaju u Božju ljubav. U tom momentu, đavo je preuzeo vlast nad Zemjom. Velika borba između dobra i zla vezana je upravo za Božji karakter, i ta borba besni i dan danas. Ceo univerzum je posmatrao da vidi kako će Bog odgovoriti na Sotonske optužbe.

U Bibliji čitamo da je Isus, Božji sin, rešio bilo kakvu dilemu po ovom pitanju pre dve hiljade godina kada je umro za čovečanstvo. Koliko velika je Božja ljubav? Isusovo žrtvovanje sopstvenog života pokazuje koliko je Bog spreman da ide daleko, i kako je spreman da plati neprocenjivu cenu za naše grehe. Njegova žrtva je razotkrila istinski horor greha i učinila jasnim da možemo da verujemo Bogu. Zašto je Isusova smrt učinila tako veliku promenu? Zato što je Isus živeo savršenim životom, ono što niko od nas nije postigao, i zato što je umro smrću koju mi zaslužujemo.

Rezultat: mi možemo da živimo za Njega, sada i u večnosti. Isusova žrtva nas je izmirila sa savršenim Bogom u isto vreme preobražavajući naša srca. Sveti Duh pokazuje nam našu potrebu za Bogom i uverava nas da nam je oprošteno i da imamo spasenje. Sveti Duh može da promeni naša srca osposobljavajući nas da živimo slobodni od bilo kakve ovisnosti, radosno služeći drugima. Bog se prema nama ophodi kao da nikada nismo sagrešili, kao da nikada nismo sumnjali i kao da nikada nismo otišli svojim putem. Isusovo vaskrsenje je garancija da će sama smrt umreti. Naš novi život u Hristu oslobađa nas od straha od smrti kao i od sramotne prošlosti.

Dok provodimo vreme sa Isusom kroz molitvu i proučavanje Biblije, Sveti Duh unosi mir u naša srca i preobražava našu celokupnu ličnost. Dok hodamo sa Bogom, razmišljamo o Njegovoj reči, delimo našu veru sa drugima i slavimo Boga kroz muziku i druženje mi rastemo u našoj spoznaji Njegovog veličanstvenog karatkera.[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”Crkva” tab_id=”1429476195360-3-4″][vc_column_text]

Crkva – mi verujemo da smo svi jednaki!

Isus je svojim sledbenicima ostavio herojsku misiju: da upoznaju ceo svet sa Njegovom ljubavi i da kažu ljudima o Njegovom obećanju da će se uskoro vratiti po nas. Oni takođe treba da vole ljude onako kako je On voleo njih. Poveravanje Njegove poruke ljudima bio je smeo i rizičan potez. Ali iako je Bog znao da ga ljudi vrlo često mogu izneveriti i iskriviti Njegovu istinu, On je još uvek želeo da radi sa nama.

Nagrada je vredna rizika. Kao Isusovi sledbenici, crkva je pozvana i nadahnuta da deluje kao On: nesebično služeći drugima, oslanjajući se na Božju snagu, usvajajući Božju reč i govoreći svetu o Božjoj ljubavi. Muškarci i žene, bogati i siromašni, ljudi svih pozadina i etničkih pripadnosti jedanki su u Isusu!

U crkvi mi podupiremo i ohrabrujemo jedan drugoga kroz vreme koje provodimo zajedno u proslavljanju našeg Boga i proučavanju Biblije. Kao Hrišćani mi obnavljamo naš zavet sa Isusom kroz obred pričešća, kada se prisećamo Isusa koji nam je primer u službi i požrtvovanju. Kao crkva mi takođe proslavljamo spasenje svakog vernika kroz obred krštenja uronjavanjem. Mi verujemo da je glava crkve Hristos a da mi predstavljamo njegovo telo ovde na Zemlji.

Isus je obećao da će sve što je On učinio na Zemlji, činiti i Njegova crkva. Da, mi smo bled odraz Spasiteljevog savršenstva, ali Isus je još uvek glava Njegove crkve. Uprkos našem nesavršenstvu, u Njegovoj milosti i kroz silu Njegove otkupljujuće žrtve, mi možemo biti nova stvorenja koja će odsjajivati Njegov karakter.[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”Život” tab_id=”1429476196266-4-0″][vc_column_text]

Život – mi verujemo da svako treba da živi ispunjenim životom!

Božji zakon iskazan kroz deset Božjih zapovesti pokazuje nam kako da živimo i jasno ističe našu potrebu za Isusom. Iako nam zakon ukazuje na put koji treba da sledimo i uverava nas u naš greh, suština zakona je mnogo više od pukog poštivanja pravila. Principi deset zapovesti oslikavaju holistički odnos sa Bogom, drugima i samim sobom na koji smo svi pozvani.

Bog uvek više voli da nam pokaže umesto da nas samo kaže kako treba da živimo. Upravo zato, Isus je došao kao primer i utelovljenje Božjeg zakona. Za razliku od pukog svetkovanja subote, Isus je naglasio sedmi dan subotu kao dan od odmora i dan obnove. Mi svetkujemo subotu jednom sedmično tako što odmaramo od naših težnji, svakodnevnih obaveza i težimo da služimo i blagosiljamo druge kao i da činimo dobra dela. Subota je Božji dar slobode. Kroz taj dar Bog nam daje vreme da obnovimo naš odnos prema sebi, našim porodicama kao i naš odnos sa Bogom.

Bog nas poziva da budemo Njegovi pristavi kojima je poverena velika odgovornost. Bog nam poverava Zemlju sa svim njenim resursima kako bi upravljali njome. Uskoro, jednog dana, On će se vratiti. Mi moramo biti dobri pristavi koji su pokazali da mudro raspolažu sa svojim vremenom, energijom i da čuvamo naše telo, okruženje i materijalna sredstva, kao i jedni druge. Kao hrišćani mi ne težimo samo ka ispunjavanju naših ličnih interesa, mi smo svesni da postoji jedna smislenija svrha života i zato pažljivo odmeravamo naša dela u svetlu Božjeg plana znajući da će nas Bog blagosloviti.

Bog želi da živimo potpun i izbalansiran život, da se brinemo o našem telu, oplemenjujući naše misli i negujući zdrav duh. Znajući kako visoku cenu je Isus platio kako bi nas otkupio, mi želimo da proslavimo Boga u svakom aspektu našeg života. Pošto Njegov Duh živi u nama, mi težimo da uzvisimo druge i da pokažemo Božju milost kroz ono što radimo i govorimo. Kao pažljivi svedoci za Boga, mi dajemo prednost Njegovim prioritetima u našem upotrebljavanju vremena, i trudimo se da radimo samo ono što će da neguje naše misli i telo, a pri svemu tome uvek imamo na umu kako ćemo sa našim postupcima uticati na sebe, druge i društvo oko nas.

Bog nas je stvorio po Njegovom obličju, muškarce i žene. Božji plan je da muž i žena međusobno uživaju u jedinstvu, podržavajući i ohrabrujući jedno drugo. Bog je svoju decu stvorio da rastu u okruženju ljubavi i discipline. Iako porodice mogu da se raspadnu, i dalje svi mogu da budu deo Božje porodice.[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”Kraj” tab_id=”1429476204931-5-6″][vc_column_text]

Kraj – mi verujemo da će na kraju ipak dobro pobediti!

Od edemskog raja do vavilonske kule, od uništenja Sodoma do izlaska iz Egipta, Bog je uvek istražio situaciju pre donošenja bilo kakve presude. Sada, pre Njegovog povratka, Isus istražuje život svakog čoveka, otkrivajući njihov izbor koji je rezultirao spasenjem ili uništenjem. Bog želi da svima u univerzumu bude jasno da niko neće požnjeti sudbinu koju nije sam izabrao.

Trenutno, Isus kao naš pravi prvosveštenik, nudi zasluge Njegove žrtve svima koji prihvataju Njegovu milost. Zato što je pretrpeo svako iskušenje sa kojim mi možemo da se suočimo, mi možemo u potpunosti imati poverenje da Isus razume našu borbu i da nas može ojačati kada nam je pomoć potrebna. Isus je naš posrednik, oprašta naše grehe i obnavlja naš grehom skrhani odnos sa Bogom. Prvi zavet nas osuđuje na smrt, ipak, Isus je posrednik novog zaveta čija žrtva nas oslobađa.

Nesvesnost o ništavilu od smrti odvaja nas od Boga kao i naše drage koji nisu više sa nama. Jedino Bog je sam po sebi besmrtan, ali On nam nudi večni život kao besplatan dar koji dobijamo spasenjem. Mi iščekujemo Isusov drugi dolazak kada će On vaskrsnuti one koje je spasio od smrti tako da mogu da žive sa Njim kroz celu večnost.

Prvih hiljadu godina nakon Isusovog povratka biće vreme izmirenja i obnavljanja koje će spaseni provesti na nebu. Mi ćemo biti u mogućnosti da istražimo živote izgubljenih, otkrivajući njihov izbor koji je vodio ka spasenju ili potpunom uništenju. Zemlja će biti prazna, u to vreme to će biti dom od sotone i njegovih anđela i tamo neće biti nikoga koga bi oni obmanjivali. Nakon hiljadu godina, Bog i spaseni će se vratiti sa neba na Zemlju, u nebeskom gradu, Novom Jerusalimu. Bog će vaskrsnuti napravedne koji su mrtvi, tako da mogu da budu svedoci ove poslednje faze Božjeg suda. Svaka osoba će se suočiti sa izveštajem o njegovom ili njenom životu, i svi će biti osvedočeni u Božju pravednost prilikom donošenja odluka. Potom će Bog uništiti greh i grešnike zauvek.

Kada Bog bude obnovio Zemlju, ljubav, radost i harmonija će konačno biti obnovljena u univerzumu. Strah, stradanje i smrt će ostati samo u sećanju. Poznavaćemo Boga licem k licu i bićemo konačno slobodni![/vc_column_text][vc_separator color=”grey” style=”dashed”][/vc_tab][/vc_tabs][vc_separator color=”grey” style=”dashed”][/vc_column][/vc_row]