Specialni gost pastor Jakov Bibulović sa familijom!

Pastor Jakov Bibulović, zajedno sa svojom suprugom Ljubicom i ćerkom Isabelom, svim srcem je služio u našoj crkvi skoro jednu deceniju. Njihova ljubav i posvećenost Bogu, koji nam je otkrio divnu vest spasenja, imali su veliki uticaj na rast i duhovno napajanje crkve.

Pridružite nam se u subotu, 5. februara, kada ćemo celog dana da hvalimo i slavimo Boga zajedno sa porodicom Bibulović, da slušamo propovedi iz Svetog Pisma od pastora Jakova i da proslavimo divne godine koje smo proveli zajedno.

Ova porodica je svoje živote posvetila službi Gospodu. Zajedno su pomogli da se ova crkva ujedini u veri, da raste u razumevanju duhovnih stvari i da produbi znanje i ljubav prema Bogu, kao i da postane Dom Molitve u pravom smislu reči.

Pastor Jakov zvanično je bio pastor naše crkve do 1. septembra 2010. kada je, zajedno sa svojom porodicom, službu nastavio u Barrie crkvi, severno od Toronta.

© 2014 Adventistička Crkva Toronto |
Follow us: