Durham Adventistički Hor izveo je koncert duhovne muzike pod naslovom “Dajte mi Isusa”, u Adventističkoj crkvi Toronto, u subotu popodne.
Dirigovala je Sharon Foreman, pijanist je bio Greg Foreman a narator Barbie Adams.
U toku koncerta sakupljen je dobrovoljni prilog za pomoć postradalima od poplava u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj.
””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
The Durham Adventist Choir performed a concert “Give me Jesus” at Toronto Yugoslavian SDA Church, on Saturday afternoon.
The conductor was Sharon Foreman, the pianist was Greg Foreman, the narrator was Barbie Adams.
The offering collected during the concert will go toward the flood victims in Serbia, Bosnia and Herzegovina and Croatia.

www.adventisti-toronto.org

info@www.adventisti-toronto.or

© 2014 Adventistička Crkva Toronto |
Follow us: