Vece decije umetnosti baner

Prof. dr Bojana Videkanić Sabolić, koja predaje na Waterloo Univerzitetu likovnu umetnost, uložila je veliki trud i organizovala naša decu i pomogla im da naprave njihove umetničke radove. Bili su to nekoj deci prvi umetnički radovi! Upraljanih prstiju od tempera radosno su trčali levo desno i pokazivali svojim drugarima i roditeljima šta su naslikali.

Nakon ove umetničke radionice, u saradnji sa dečijim odeljenjem naše crkve organizovano je Veče dečije umetnosti koje se i održalo 12. novembra 2011. u 18:30 časova u Adventističkoj crkvi u Torontu. Dr Bojana Videkanić Sabolić održala je izvrsno predavanje na temu Religije u umetnosti tako da su prisutni sa velikom pažnjom i interesovanjem pratili izliganje. Nakon programa bila je priređena izložba dečjih radova i zakuska. Svi smo sa oduševljenjem gledali umetničke radove koje su pripremili naši mališani!

Vece decije umetnosti

© 2014 Adventistička Crkva Toronto |
Follow us: